Project Description

Valsts kanceleja

Valsts kanceleja

CHS kopš 2017. gada augusta veic Valsts kancelejas telpu Brīvības ielā 36, Rīgā, ar kopējo platību 10 500 m² uzkopšanu, uzturēšanu, ģenerālo tīrīšanu un garderobista pakalpojumu nodrošināšanu. Valsts kancelejas telpu uzkopšana ir īpaši atbildīgs process, jo tā ir centrālā valsts pārvaldes iestāde un tās sastāvā ietilpst Ministru kabinets.

VISI APKALPOJAMIE OBJEKTI