Project Description

Siguldas novada Kultūras centrs

SIA “CHS” 2018. gada septembrī noslēdza līgumu ar Siguldas pašvaldību par Siguldas novada Kultūras centra, kas pēc rekonstrukcijas tika atvērts 2018. gada augustā, telpu uzkopšanu. Pakalpojuma ietvaros telpu ikdienas uzkopšana un dežūruzkopšana 3267 m² platībā tiek veikta septiņas dienas nedēļā, papildu nodrošinot arī periodiski veicamo speciālo darbu izpildi – logu un fasādes mazgāšanu, kā arī grīdas segumu ģenerālo tīrīšanu un vaskošanu.

Foto – R.Birkenfelds

VISI APKALPOJAMIE OBJEKTI