Project Description

AS "Latvijas valsts meži"

AS “Latvijas valsts meži”

Kopš 2017. gada ievada CHS veic telpu uzkopšanu AS “Latvijas valsts meži” administrācijas birojā Vaiņodes ielā 1, Rīgā, sniedzot telpu uzkopšanu, ikdienas uzturēšanu un ģenerālo tīrīšanu ar kopējo apjomu 7300 m².

VISI APKALPOJAMIE OBJEKTI