Project Description

Ķekavas sporta zāle

Ķekavas vidusskolas sporta komplekss

2018. gada augustā starp Ķekavas vidusskolu un SIA “CHS” tika noslēgts līgums par Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa uzkopšanu 36 mēnešu periodā. Līguma ietvaros CHS pienākumos ietilpst telpu ikdienas uzkopšana un telpu tīrības uzraudzība septiņas dienas nedēļā, kā arī neregulāri veicamie darbi – telpu ģenerālā tīrīšana. Kopējā uzkopjamā platība ir 6000 m². Ikdienas tīrīšanas darbu klāstā ietilpst sporta zāles uzkopšana, kā arī peldbaseina zemūdens virsmas mazgāšana ar speciālu iekārtu.

VISI APKALPOJAMIE OBJEKTI