Project Description

Citadele banka

AS Citadele banka

SIA “CHS” 2018. gada jūlijā noslēdza līgumu ar AS “Citadele banka” par bankas administratīvo telpu un teritorijas uzkopšanu Republikas laukumā 2a, Rīgā. Pakalpojuma ietvaros nodrošinam telpu ikdienas uzturēšanu un uzkopšanu 16 700 m² platībā, teritorijas, tai skaitā daudzstāvu autostāvvietas, uzkopšanu 12 000 m², kā arī veicam ģenerālās tīrīšanas darbus.

VISI APKALPOJAMIE OBJEKTI